Saturday, 18 November 2017

Όροι χρήσεως

Οροι χρήσεως του swgreece.com

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και κακόβουλων παρεμβάσεων πρός την ιστοσελίδα swgreece.com , ακολουθούν κάποιοι όροι χρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω ειπωθέντα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υπάρξουν κυρώσεις.

  • Το swgreece.com, ο Διαχειριστής και η συντακτική ομάδα δεν αποδέχονται και κατα συνέπεια αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση σε ζητήματα ηθικής βλάβης έμμεσης και άμεσης ή προσβλητικής συμπεριφοράς (των επισκεπτών και των μελών) για την εγκυρότητα των άρθρων - θεμάτων - προγνώσεων - αναφορών - αναλύσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα καθώςαποτελούν μέρος ερασιτεχνικής - πειραματικής έρευνας και παρατήρησης του καιρού και των καιρικών φαινομένων και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει ευθύνες δημόσιου φορέα.Επίσηςανεξάρτητα απο την βάση της αιτιάσεως και απαιτήσεως τέτοιας αποζήμιώσεως , το swgreece.com ο Διαχειριστής και η συντακτική ομάδα έχει δεόντως ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης ηθικής βλάβης ή προσβλητικής συμπεριφοράς χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη.Ο επισκέπτης / χρήστης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ενημέρωση των άρθρων - θεμάτων - προγνώσεων και αναφορών του swgreece.com.
  • Το swgreece.com και η ομάδα του έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει - διαγράψει - δημοσιεύσει ένα άρθρο ή θέμα ή πρόγνωση απο κάποιο μέλος.Το περιεχόμενο ενός άρθρου - θέματος - πρόγνωσης - αναφοράς - ανάλυσης , εκφράζει αποκλειστικά τον χρήστη που το έγραψε και δημοσίευσε καιΟΧΙτο swgreece.com αποκλειστικά.
  • Κάθε θέμα - άρθρο - πρόγνωση - αναφορά ανάλυση που προέρχεται απο εξωτερική πηγή πλήν του swgreece.com πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναφέρει την πηγή προέλευσης (όπως φωτογραφία - κείμενο - οπτικοακουστικό υλικό Video) και σε καμία περίπτωση το swgreece.com , ο Διαχειριστής και η συνακτική ομάδα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο της πηγής προελεύσεως.Πνευματικά δικαιώματα και σήματα κατατεθέντα

  • Η ιστοσελίδα swgreece.com και όλο το υλικό που είναι ενσωματομένοστον παρόντα ιστοχώρο (ΠΛΗΝ των φωτογραφιών - κειμένων - οπτικοακουστικών υλικών που ανήκουν σε εξωτερική πηγή) προστατεύονται απο συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων.Το λογότυπο , οι χαρακτήρες , οι εικόνες - φωτογραφίες, το οπτικοακουστικό υλικό με τον τίτλο "swgreece.com" ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη.
  • Το swgreece.com , ο Διαχειριστής και η συντακτική ομάδα σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων και απαιτεί απο τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να πράξουν το ίδιο.


Δικαίωμα χρήσης ιστοσελίδας

Το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Ιστοχώρο και οποιοδήποτε Υλικό ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτόν υπόκειται και εξαρτάται από την δική σας αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσεως. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή άλλη χρήση του παρουσιαζόμενου Υλικού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του Ιστοχώρου για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή σκοπιμότητα που δεν προβλέπεται ή επιτρέπεται ή υπονοείται με βάση την κοινή λογική και τον κοινό νού από τους παρόντες Όρους Χρήσεως πιθανώς να συνιστά παράβαση ή παραβίαση των Copyrights (Πνευματικών Δικαιωμάτων) και απαγορεύεται ρητώς.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να επιδεικνύετε και να κάνετε χρήση του προαναφερομένου Υλικούκαι όλου του προαναφερομένου περιεχομένου που εμπεριέχεται και επιδεικνύεται στον παρόντα Ιστοχώρο για μη-εμπορικούς,αυστηρά προσωπικούς λόγους και μόνο για την προσωπική σας ψυχαγωγία. Το Υλικό και όλα τα περιεχόμενα αυτού του Ιστοχώρουαπαγορεύεταινα αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να επαναδημοσιευτούν, να δημοσιευτούν («ανέβουν») στο Διαδίκτυο (uploading), να επιδειχθούν, να μεταδοθούν, να διανεμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια προς τούτο από το swgreece.com.

Κατάχρηση της ιστοσελίδας


Συμφωνείτε ενεπιφυλάκτως να μην αποστείλετε, δημιουργήσετε ή να απαντήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) σε προσβλητικό επίπεδο πρός κάποιο μέλος ή να επιδίδεστε σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία ή την ψυχαγωγία που παρέχεται από τον παρόντα Ιστοχώρο - Meteoclub.gr από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε αναπαραγωγήή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε πόρου ή παροχής περιέχεται στον παρόντα Ιστοχώρο.

Το Meteoclub.gr , ο Διαχειριστής και η συντακτική ομάδα απαιτούμε από εσάς να μην δημοσιεύετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) ή να υποβάλετε ή να δημοσιοποιείτε μέσω του τόπου δημοσίας συζήτησης (σχόλια κλπ) ή να διαδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο στον παρόντα Ιστοχώρο υλικό το περιεχόμενο του οποίου, ή εσείς να επιδεικνύετε συμπεριφορά η οποία κατά την γνώμη μας:

(1) Δυσφημεί, συκοφαντεί, αποτελεί καταπάτηση ιδιωτικού χώρου, αποτελεί προϊόν παράνομης παρακολούθησης, είναι χυδαίο, πορνογραφικό, ρατσιστικό ή υπονοεί φυλετικές διακρίσεις, υβριστικό, παρενοχλεί, απειλεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο προσβάλει τιμή και υπόληψη κάποιου ή κάποιων.

(2) Αντιποιείται και φαλκιδεύει οποιουδήποτε πνευματικό ή άλλο δικαίωμα άλλου προσώπου ή νομικού σχήματος, συμπεριλαμβανομένης της καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) οποιωνδήποτε ή το δικαίωμα δημοσίευσης τους.

(3) Πλαστοπροσωπεί ή αλλοιώνει την σχέση που έχετε εσείς με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή νομικό σχήμα, ή με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει επικεφαλίδες ή άλλα προσδιοριστικά ώστε να αποκρύψει ή να συγκαλύψει την προέλευση ενός περιεχομένου.

(4) Παρακούει οποιαδήποτε κανονισμό που εμφανίζεται περιοδικά και αφορά την χρήση του παρόντος Ιστοχώρου ή οποιωνδήποτε δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον παρόντα Ιστοχώρο.

Αρμοδιότητες

Οποιοδήποτε υλικό και περιεχόμενο στον παρόντα Ιστοχώρο παρέχεται αποκλειστικώς και μόνον για την πληροφόρηση του καιρούκαι των συνθηκών στην Ελλάδα.Εάν κάποια διάταξη στους παρόντες Όρους Χρήσεως αποδειχθεί καταχρηστική, παράνομη, κενή περιεχομένου, ή μη έχουσα εφαρμογή για κάποιον μη-προβλέψιμο λόγο ή αιτία, τότε η συγκεκριμένη διάταξη θα εκπέσει από την παρούσα σύμβαση και δεν θα επηρεάσει ουδόλως την εγκυρότητα και δυνατότητα εφαρμογής και επιβολής των υπολοίπων διατάξεων. Αυτή η παρούσα αποτελεί την πλήρη και ολοκληρωμένη σύμβαση ανάμεσα στους συμβαλλόμενους επί θεμάτων που περιέχονται σε αυτήν.

Διεκδικήσεις Λόγω Παραβίασης και Καταπάτησης Δικαιωμάτων


Εαν έχετε την εντύπωση ότι οποιοδήποτε στοιχείο περιεχομένου εμφανίζεται στον παρόντα Ιστοχώρο καταπατά ή παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα πνευματικής περιουσίας, Εμεις στο swgreece.com θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Παρακαλούμε προωθείστε τις παρακάτω πληροφορίες εγγράφως στον Διαχειριστή στην παρακάτω διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . (α) το όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση, (β) μια περιγραφή του στοιχείου για το οποίο υπάρχει διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων τα οποία εσείς ισχυρίζεσθε ότι καταπατώνται, (γ) την ακριβή URL ή μία περιγραφή του κάθε τόπου που βρίσκεται το υλικό το οποίο συνιστά καταπάτηση των δικαιωμάτων σας.(δ) μία υπεύθυνη δήλωση από εσάς τον ίδιο, γνωρίζοντας τις συνέπειες τις ψευδορκίας ή της ψευδούς βεβαιώσεως, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα σας είναι ακριβείς, ότι εσείς είστε πράγματι ο ιδιοκτήτης των τίτλων της συγκεκριμένης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με τα παραπάνω αναγραφόμενα αποδέχεστε τους όρους χρήσεως της ιστοσελίδας swgreece.com

Το swgreece.com σας ευχαριστεί για την κατανόηση σας και σας εύχεται καλό σερφάρισμα στην ιστοσελίδα.

Οι παραπάνω όροι χρήσεως έχουν συνταχθεί από τον διαχειριστή του swgreece.com και απαγορεύεται η αντιγραφή τους σε άλλες ιστοσελίδες.

banner katw

SEVERE WEATHER GREECE

Contact E-mail:  severeweathergreece@gmail.com

Search